Takuu

Takuu - Hafa

KAIKKI ALLA ILMOITETUT TAKUUEHDOT OVAT VOIMASSA 5 VUOTTA OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN

Olemme niin varmoja asiastamme, että myönnämme viiden vuoden takuun.
On helppoa luvata korkeaa laatua, mutta teot ratkaisevat. Tästä syystä myönnämme tuotteillemme viiden vuoden takuuajan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että takuuaikamme on kokonaista kolme vuotta lain vaatimaa pidempi. Takuu koskee mahdollisia valmistus-, ja materiaalivirheitä.

Hafa Bathroom Groupin yleiset takuuehdot
Alla mainitut takuuehdot ovat voimassa 5 vuotta ostopäivästä. Kuitti on takuun vetoamisen edellytyksenä.

Mihin toimenpiteisiin ryhdymme ongelman ilmaannuttua? Hafa Bathroom Group tutkii tuotteen, ja ratkaisee kattaako takuu ongelman. Laillisen huomautusoikeuden aikana Hafa Bathroom Group, oman arvionsa jälkeen joko korjaa tuotteen oman huolto-organisaationsa tai yhteiskumppaniensa avulla, tai korvaa tuotteen samanlaisella tai vastaavalla tuotteella. Tässä tapauksessa Hafa Bathroom Group maksaa korjauksen, varaosat, korjaustyön ja mahdolliset korjaajan matkakustannukset edellyttäen, että tuote voidaan korjata ilman poikkeuksellisia lisäkustannuksia. Laillisen huomautusajan umpeutumisen jälkeen lähetetään varaosat kustannuksetta, mutta mahdollisia muita kuluja ei korvata. Muiksi kustannuksiksi laskemme osien vaihdon/korjauksen työkustannuksia, korvauksia ylimääräisistä menoista, tulonmenettämis- tai muita toimenpiteeseen yhdistettäviä kuluja.

Korjauksia ei korvata ellei Hafa Bathroom Group, tai sen valtuutettu huoltoyhtiö ole niitä hyväksynyt. Vaihdetut osat jäävät Hafa Bathroom Groupin omaisuudeksi. Jos Hafa Bathroom Group ei enää myy tuotetta, tarjoaa Hafa Bathroom Group vastaavaa, korvaavaa tuotetta tilalle. Hafa Bathroom Group ratkaisee mikä on vastaava korvaava tuote. Mikäli Hafa Bathroom Groupin selvityksissä ilmenee, että kyseessä ei ole takuun piiriin kuuluva asia, voidaan kuluttajaa veloittaa mahdollisista asian tarkistamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Takuuehdot
Takuu on voimassa tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Ostokuitin näyttäminen on takuun voimassaolon edellytyksenä. Takuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voida siirtää toiselle osapuolelle. Ilmoitus virheestä pitää tehdä kohtuullisen ajan sisällä (max 2 kk) virheen havaitsemisesta, tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita. Mikäli virhettä ei ole ilmoitettu kohtuullisessa ajassa, ostaja menettää oikeutensa vedota takuuseen.

Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty muussa yhteydessä kuin normaalissa kotikäytössä, kylpyhuoneympäristössä. Takuu ei koske tuotteita, joita on säilytetty ja asennettu virheellisesti, käytetty soveltumattomalla tai virheellisellä tavalla, muutettu tai puhdistettu sopimattomalla puhdistusaineella, tai sopimattomalla puhdistustavalla. Takuu ei koske normaalia kulumista tai naarmuja, jälkiä tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet iskuista, tapaturmista tai onnettomuuksista. Takuu ei koske hehkulamppuja, peilivaurioita tai kuljetusvahinkoja. Takuu ei kata pakkausvaurioita eikä vaurioita tai toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat veden sisältämästä kalkista tai epäpuhtauksista. Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet ukkosesta tai muista epänormaaleista sähköjännitteen vaihteluista. Takuu ei koske välillisiä henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet toimitetussa tuotteessa olevasta virheestä. Takuu on voimassa ainoastaan Pohjoismaiden alueella.

Asennus- ja hoito-ohjeet
Takuun edellytyksenä on, että olette noudattaneet tuotteen asennus- ja hoito-ohjeita. Takuu- ja hoito-ohjeet löytyvät tuotteen pakkauksesta, ja kotisivuiltamme www.hafa.fi. Asennus tulee olla ammattitaitoisesti suoritettu.

Näin saat apua
Ota yhteys jälleenmyyjäänne. Säilytä aina ostokuittisi, sillä se on edellytyksenä jotta voistte vedota takuuseen. Takuu on ainoastaan voimassa ostokuittia vastaan. Takuu ei kata tuotevirheen aiheuttamia välillisiä vahinkoja.