Takuu

TAKUU - HAFA JOPA 25 VUOTTA

KOSKEE TUOTTEITA, JOTKA ON OSTETTU 1.1.2022 JÄLKEEN

Hafan tuotetakuu
Kylpyhuoneen sisustus / kylpyhuonekalusteet - 25 vuotta
Suihku Igloo Pro – 25 vuotta
Suihku Infinity – 25 vuotta
Kylpyamme / pyyhekuivain / pesuallas / sekoittaja / wc-istuin / peilit / muu suihku / muu – 5 vuotta
Takuu astuu voimaan kuluttajakauppalain mukaisen laillisen valitusoikeuden mukaisesti.

Mihin toimenpiteisiin ryhdytään ongelman ilmaannuttua? Hafa tutkii tuotteen ja ratkaisee kattaako takuu ongelman. Laillisen huomautusoikeuden aikana Hafa oman arvionsa jälkeen joko korjaa tuotteen oman huolto-organisaationsa tai yhteiskumppaniensa avulla tai korvaa tuotteen samanlaisella tai vastaavalla tuotteella. Tässä tapauksessa Hafa maksaa korjauksen, varaosat, korjaustyön ja mahdolliset korjaajan matkakustannukset edellyttäen, että tuote voidaan korjata ilman poikkeuksellisia lisäkustannuksia. Laillisen huomautusajan umpeutumisen jälkeen lähetetään varaosat kustannuksetta, mutta mahdollisia muita kuluja ei korvata, kuten osien vaihdon/korjauksen työkustannuksia, korvauksia ylimääräisistä menoista, tulomenettämis- taimuita toimenpiteeseen liitettäviä kuluja.

Korjauksia ei korvata ellei Hafa tai sen valtuutettu huoltoyhtiö ole niitä hyväksynyt. Vaihdetut osat jäävät Hafaille. Jos Hafa ei enää myy tuotetta, tarjoaa Hafa vastaavaa korvaavaa tuotetta tilalle. Hafa ratkaisee mikä on vastaava korvaava tuote. Mikäli Hafain selvityksissä ilmenee, että kyseessä ei ole takuun piiriin kuuluva asia, voidaan kuluttajaa veloittaa mahdollisista asian tarkistamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Takuuehdot
Takuu kattaa ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu on voimassa tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Ostokuitin näyttäminen on takuun voimassaolon edellytyksenä. Ilmoitus virheestä pitää tehdä kohtuullisen ajan sisällä (kork. 2 kk) virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita. Mikäli virhettä ei ole ilmoitettu kohtuullisessa ajassa, menettää ostaja oikeutensa vedota takuuseen. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty muussa yhteydessä kuin normaalissa kotikäytössä kylpyhuoneympäristössä.

Takuu ei koske tuotteita, joita on säilytetty ja asennettu virheellisesti, käytetty soveltumattomalla tai virheellisellä tavalla, muutettu tai puhdistettu sopimattomalla puhdistusaineella tai sopimattomalla puhdistustavalla. Takuu ei koske normaalia kulumista tai naarmuja, jälkiä tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet iskuista, tapaturmista tai onnettomuuksista. Takuu ei kata peilivaurioita eikä kuljetusvaurioita.

Takuu ei kata pakkasvaurioita eikä ukkosen tai muiden epänormaalien sähköjännitteiden aiheuttamia toimintahäiriöitä tai vaurioita. Takuu ei myöskään kata kylpyhuoneenkalusteita, jotka ovat vaurioituneet suihkusta, kylpyammeesta tai hanasta tulleesta juoksevasta vedestä tai jonka aiheuttajana on kylpyhuoneen epätavallisen suuri kosteuspitoisuus.

Takuu ei myöskään kata kulutusosia, joita ovat: sähkökomponentit, valaistus, loistelamput, LED-valaistus, muuntajat, vesilukot ja viemärit, suihkujen tiiviste-, magneetti- ja laahuslistat, WC- istuimien kannet ja hanojen keraamiset sisäosat joiden kulumisen tai vahingoittumisen on aiheuttanut veden epäpuhtaudet tai kalkkeutuminen.

Takuu ei kata kuluja kolmansille osapuolille eikä mistään muusta kuin toimitetusta tuotteesta aiheutuvia kuluja. Takuu ei myöskään kata toimitetun tuotteen virheistä aiheutuvia välillisiä henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Jos Hafa- tuotteen tarkastuksessa käy ilmi, että kyseessä ei ole takuutapaus, voidaan kuluttajalta veloittaa mahdolliset tarkastuskulut. Tuotteen tulee olla hyvin huollettavissa. Hafa ei maksa kuluja, jotka aiheutuvat muiden tuotteiden irrottamisesta reklamoidun tuotteen saavuttamiseksi.

Asennus- ja hoito-ohjeet
Takuun käyttäminen edellyttää, että tuotteen asennus- ja hoito-ohjeita sekä voimassa olevia määräyksiä on noudatettu. Asennus- ja hoito-ohjeet löytyvät tuotepakkauksesta ja kotisivultamme osoitteesta www.hafa.fi. Asennuksen tulee olla ammattimaista tasoa.

Tarvitsetko apua?
Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme. Varmista, että ostokuitti on aina saatavilla. Se toimii ostotositteena. Takuun hyödyntäminen edellyttää ostokuitin esittämistä.